Service med 2 års garanti

Dersom varmepumpen slutter og en reparasjon ikke vil lønne seg, vil du få refundert hele beløpet på service-regningen. Garantien gjelder  inntil 2 år etter at Kind Energi har utført service på anlegget.

Kontakt meg nå

Vi utfører profesjonell service og reparasjoner av alle merker

For at din varmepumpe skal fungere optimalt og gi deg den besparelsen du har blitt forespeilet, forutsettes det at du utfører jevnlig service på den.

Selv bare etter et par års drift kan effekt og besparelse evnen til en varmepumpe reduseres med 20-30%NOVAP og alle produsenter anbefaler en varmepumpeservice ca. hvert annet år.

Serviceavtale:

 • Automatisk påminnelse hvert 2 år
 • Rabatt på ordinære priser

En service er viktig fordi du:

 • opprettholder effekten til din varmepumpe
 • opprettholder den gode besparelsen
 • opprettholder god luftkvalitet
 • forlenger levetiden til din varmepumpe
 • unngår lekkasje av HFK-Gasser
 • unngår problemer med avriming på vinterstid

Hva gjøres i en varmepumpeservice?

 • Nye luftforbedringsfiltre
 • Rensing av kondensator med kjemikalier
 • Rensing av fordamper med kjemikalier
 • Sjekk vask og rens av grovfiltere
 • Koblingpunkt etterstrammes
 • Sjekk av varmekabel
 • beregne delta T kjøle/varmedrift
 • måling het-gass temperatur
 • avdekke under-kjøling eller over-heting
 • fabrikk-test /diagnose
 • Funksjonstest | temperaturkontroll

Ta kontakt så hjelper vi deg omgående!