vp service

Vi utfører profesjonell service av alle merker!

For at din varmepumpe skal fungere optimalt og gi deg den besparelsen du har blitt forespeilet, forutsettes det at du utfører jevnlig service på den.

Selv bare etter et par års drift kan effekt og besparelse evnen til en varmepumpe reduseres med 20-30%.

NOVAP og alle produsenter anbefaler en varmepumpeservice ca. hvert annet år.

En service er viktig fordi du:

 • opprettholder effekten til din varmepumpe
 • opprettholder den gode besparelsen
 • opprettholder god luftkvalitet
 • forlenger levetiden til din varmepumpe
 • unngår lekkasje av HFK-Gasser
 • unngår problemer med avriming på vinterstid

Hva gjøres i en varmepumpeservice?

 • Nye luftforbedringsfiltre
 • Rensing av innedel med kjemikalier og damp
 • Rensing av utedel med kjemikalier og damp
 • Sjekk vask og rens av grovfiltere
 • Koblingspunkt etterstrammes
 • Sjekk av varmekabel
 • trykk-testing i kjøle/varmedrift
 • beregne delta-T
 • måling het-gass temperatur
 • beregne under/over kjøling
 • fabrikk-test /diagnose
 • Funksjonstest | temperaturkontroll

Ta kontakt så hjelper vi deg omgående!