Væske til vann varmepumpen er det sikreste og mest solide alternativet.

Væske til vann

Væske til vann varmepumper

Varmepumpene navngis etter hvor de henter varmen fra. Her tar vi for oss bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe og jordvarmepumpe. Disse pumpene kalles alle væske til vann varmepumper.

Ved man her lager energibrønner med kollektor slanger som henter varmen fra bakken/grunnen slipper man en utvendig fordamper med en viftemotor. Kompressoren fl yttes også her inn til innedelen, noe som gjøre anlegget så å si lydløst. Den største fordelen er selvsagt at man her alltid har en stabil varmekilde til disposisjon.

I bunnen av en energibrønn ligger alltid temperaturen fra 3- 5 grader.

Dyrt

Når man må bore en energibrønn eller i noen tilfeller 2, blir dette en kostbar investering som ikke alle ser lønnsomheten i. Det er heller ikke alle som har muligheten til å bore dype brønner på eiendommen av geologiske grunner.


Vi leverer Væske/Vann varmepumper fra:

IVT varmepumpe
Toshiba varmepumpe
Panasonic varmepumpe
Mitsubishi varmepumpe logo


IVT Greenline HE er utstyrt med den seneste generasjonens lavenergisirkulasjonspumper på både den kalde og varme siden. Det gjør at strømforbruket reduseres ytterligere, noe som gir deg enda lavere oppvarmingskostnader. Sammenliknet med en vanlig berg-, jord- eller sjøvarmepumpe kan du spare opp mot 1 000 kWh hvert år.

IVT sin nyeste berg- og jordvarmepumpe IVT PremiumLine EQ har vi utviklet ny og banbrytende teknikk som senker varmekostnadene betydelig sammenliknet med vanlige varmepumper. Blant annet har vi tatt frem en helt ny kompressor, som er betydelig mer effektiv enn sine forgjengere samtidig som vi har isolert den på en måte som gjør IVT PremiumLine EQ til vår mest stille berg- og jordvarmepumpe noensinne.