Luft-vann varmepumper

Med luft til vann varmepumpe kan du gjøre ytterligere besparelser og du øker komforten betraktelig.

En luft til vann varmepumpe kan varme opp både vann og bolig, og gir derfor en enda høyere besparelse enn luft til luft varmepumper. Her er det også bedre muligheter for fordeling av varmen rundt i boligen.

Luft til vann varmepumpen består av en innedel tilknyttet varmtvannsbereder og en utedel. Disse er knyttet sammen med kjølerør og elktrisk kabel. Her må leverandøren foreslå en best mulig plassering i forhold til støy og kondens.

Helst vannbåren varme i gulvene

Med en luft/vann løsning er det mest gunstige når du vil spare strøm og føre oppvarmet varmtvann i sløyfer i gulvene. Da får man større flater å jobbe med, og er derfor ikke avhengig av høye temperaturer for å avgi varme. Jo mindre flater på radiatorene, jo mer avhengig er man av høyere temperaturer.

Luft/vann varmepumper fungerer prinsipielt likt luft/luft varmepumper, og får mindre virkningsgrad ved lavere temperaturer ute. De fleste varmepumper i dag leverer godt med varme ned mot -15 grader.


Vi leverer Luft/Vann varmepumper fra:

IVT varmepumpe
Toshiba varmepumpe
Panasonic varmepumpe
Mitsubishi varmepumpe logo


Standard modellen med gode utbygningsmuligheter og som finnes i alle størrelser, fra 3kw til 16kW.

Varmepumper som leverer hele 65C temperatur på vannet. Perfekt for deg som har radiatorer med krav til høy temperatur.

Toppmodellen som leverer best ytelse i kulda. T-Cap leverer topp varme-effekt helt ned til -15C med svært god innsparing.

Enkel og energieffektiv oppvarming med ny og plassbesparende fekvensstyrt luft/vann varmepumpe.

Ny og intelligent luft-vann teknologi for deg som stiller store krav til ytelse, besparelse og brukervennlighet! Fra 5kW til 17 kW

Ny og intelligent luft-vann teknologi for deg som stiller store krav til ytelse, besparelse og brukervennlighet! Fra 5kW til 14 kW.